Přihláškový formulář on-line na kurz revizního technika / montážního pracovníka vyhrazených technických plynových zařízení pro přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti fyzických osob u TIČR.

4.-5. června 2024

Školící centrum BTK
Praha – Modřany

  Účastník:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje k materiálům v elektronické podobě, certifikát o školení, organizační informace a pokyny


  ** Datum narození je důležitým identifikátorem uvedeným na osvědčení o absolvování

  Fakturační údaje:

  Kontaktní osoba pro fakturaci a administrativu:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - vložné:

  Rozsah proškolení v rámci kurzu:
  F1 - Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  F2 - Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
  G1 - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
  G2 - Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
  Účastníci obdrží písemné materiály pro přípravu ke zkoušce, doklad o absolvování kurzu. Pro účastníky je k dispozici voda, káva a čaj  Rozšíření konzultujeme se zájemci individuálně včetně studijního plánu a je zpoplatněno částkou 200 Kč vč. DPH za písmeno. Tato částka obsahuje i písemné materiály pro přípravu.


  Revizní technikZkušební technikMontáže a opravy

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r. o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů společnosti Medim*

  * Souhlas je vyžadován. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese:
  https://medim.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

  Odeslat objednávku s povinností platby