Přihláškový formulář on-line na kurz revizního technika vyhrazených technických tlakových zařízení pro přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti fyzických osob u TIČR.

11.-12. června 2024

Školící centrum BTK
Praha – Modřany

  Účastník:

  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje k materiálům v elektronické podobě, certifikát o školení, organizační informace a pokyny


  ** Datum narození je důležitým identifikátorem uvedeným na osvědčení o absolvování.

  Bydliště***
  *** Bydliště je důležitým identifikátorem uvedeným na osvědčení o absolvování.

  Fakturační údaje:

  Kontaktní osoba pro fakturaci a administrativu:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - vložné:


  R - Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
  Z - Stavební a první tlakové zkoušky vyhrazených tlakových zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zařízení vyrobila, provedla montáž nebo opravu
  ZP - Periodické zkoušky nádob na plyny
  Z1 - První zkoušky nádob na plyny


  NI - Tlakové nádoby stabilní I. třídy
  NII - Tlakové nádoby stabilní II. třídy

  Účastníci obdrží písemné materiály pro přípravu ke zkoušce, doklad o absolvování kurzu. Pro účastníky je k dispozici voda, káva a čaj.

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r. o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů společnosti Medim*

  * Souhlas je vyžadován. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese:
  https://medim.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

  Odeslat objednávku s povinností platby