Přihláškový formulář on-line na kurz revizního technika / montážního pracovníka vyhrazených technických plynových zařízení pro přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti fyzických osob u TIČR.

19.-20. června 2024

Congress & Wellness Hotel U Kata
Kutná Hora

  Účastník 1:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Účastník 2:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Fakturační údaje:

  Kontaktní osoba pro fakturaci a administrativu:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - účastník 1:

  Účastnický poplatek - účastník 2:

  Doplňující informace k objednávce
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky, např. specifickou splatnost faktury, členské číslo ČKAIT apod.

  Ubytování:

  Datum příjezdu:

  Počet nocí:

  Doplňující informace k ubytování:
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky na ubytování, např. upřesnění osob, které bydlí na dvoulůžkových pokojích aspod.

  Příloha k objednávce
  Pokud Vaše interní pravidla vyžadují vystavení Vaší objednávky, můžete ji ve formátu pdf nahrát zde jako přílohu přihlášky

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.*

  * Souhlas je vyžadován. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese:
  https://medim.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

  Odeslat objednávku s povinností platby