Pokud se chcete účastnit vystoupení v rámci odborného programu na některé z akcí organizovaných společností Medim, spol. s r.o. věnujte prosím pozornost těmto stručným pokynům, které jsou společné pro všechny akce.

Účast na akci

Pokud máte zájem o vystoupení v rámci odborného programu je prvním krokem odeslání dokumentu Přihláška odborné přednášky/Call for papers. Tento dokument je zpravidla vždy k dispozici na stránkách akce v sekci Dokumenty ke stažení. Formuláře jsou ve formátu interaktivního pdf nebo elektronického formuláře.


Přednáška by měla být výlučně nekomerčního charakteru. Pro zařazení komerční prezentace je potřeba využít nabídky reklamních služeb v rámci Doprovodné výstavy.

Vyplněný formulář prosím odešlete na adresu konference@medim.cz, případně na adresu, která je uvedena na stránce příslušné akce.

Pokud organizační nebo programový výbor přijme přednášku a zařadí jí do odborného programu akce, bude o tom lektor písemně vyrozuměn. lektorem bude uzavřena smlouva na základě jím vráceného vyplněného LISTU LEKTORA.
Lektor neplatí vložné na konferenci.
V případě více autorů příspěvku je uzavírána smlouva pouze s tím autorem, který bude příspěvek prezentovat na konferenci. Ostatní spoluautoři, pokud se chtějí konference zúčastnit, platí účastnický poplatek.

List lektora

Časový harmonogram konference

Zařazení příspěvku autora do časového schématu konference provádí programový výbor a informuje o tom autory. Běžně je vyžadována určitá časová flexibilita z důvodu změn programu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram akce.

Časová dotace na přednesení příspěvku je obvykle stanovena na třicet minut, výjimečně i více.

Pro přednesení příspěvku je vždy k dispozici mikrofon, bezdrátový ovladač prezentace a další prezentační technika umožňující komfortní přednesení referátu. V kongresovém sále je také přítomen personál technické podpory, který techniku obsluhuje.

Sborník referátů

Všechny odborné příspěvky jsou publikovány ve sborníku referátů, který má obvykle charakter tištěné nebo elektronické publikace s vlastním ISBN číslem. Každý účastník obdrží jeden exemplář u registrace nebo, v případě elektronické publikace, kartičku s přístupovými údaji ke sborníku, který je umístěn v chráněné zóně pod přístupovým heslem na internetových serverech společnosti Medim, spol. s r.o.

Příspěvky dodané do sborníku z časových důvodů neprocházejí jazykovou korekturou a odpovědnost za obsahovou stránku nese autor.

Tištěná publikace klade vysoké nároky na přípravu, zejména časové. Deadline pro odevzdání textu do sborníku je obvykle stanovena na 14 dní před datem konáním akce. Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu grafického studia Medim, spol. s r.o. na adresu dtp@medim.cz.

Text přijímáme ve formátu MS WORD bez formátování, font Arial 11b, řádkování 1,5. Rozsah textového příspěvku není omezen, ale standardně se jedná o text v rozsahu 4 až 12 normostran formátu A4.

Obrázky které chcete umístit v textu prosím zasílejte zvlášť v co nejvyšší kvalitě, protože jejich umístěním do souboru MS Word provede jejich degradaci. DTP studio Medim spol. s r.o. provede zalomení textu a finální jednotnou grafickou úpravu publikace. Všechny barevné obrázky jsou převáděny do černobílé škály. U elektronických publikací je barevnost zachována ve škále RGB.

Specifikace tištěné publikace
Formát A4
Rozsah zpravidla 120 stran textu
Vazba V2 (brožura s měkkými deskami)
Barevnost obálky: oboustranně plnobarevná ve škále 4/4 CMYK
Barevnost knižního bloku (text): oboustranně černobílá 1/1 K (černá kyan)

Specifikace elektronické publikace
Formát A4
Rozsah není omezen
Soubor ve formátu PDF x/1a s ochranou proti vyjímání stránek a kopírování textu
Barevnost plnobarevná ve škále RGB

Aktuální konference v přípravě

Obnova vodohospodářské infrastruktury 2023

TLAK 2023