Medim organizuje eventy udržitelně

V rámci našich činností dbáme na to, aby akce kterou pořádáme byla v souIadu s mezinárodním standardem ISO 20121:2024. To znamená, že se každou akci snažíme zorganizovat tak, aby postupy ISO 20121 vedly k etičtějšímu, ekologičtějšímu a sociálně uvědomělejšímu ESG přístupu jak při plánování událostí, tak při její realizaci s…

číst více